nzdalne

  Aktualności "ZDALNI"

  Wracają zajęcia dodatkowe z informatyki - C. Oleszczyszyn

  by Czesław Oleszczyszyn -

  Od pierwszego dnia wiosny wracają zajęcia dodatkowe  z informatyki.

  Odbywać się one będą w poniedziałki (z wyjątkiem dni kiedy zbiera się Rada Pedagogiczna SP3 - najbliższy termin rady to 28 marca). Spotykamy się w sali 92 od godziny 14.40 do 15.30.

  Na zajęciach będzie można otrzymać wsparcie w zakresie realizacji materiału  z przedmiotu jak i w obszarze obsługi szkolnych systemów informatycznych.
  W ramach tych zajęć będą od 21 marca poprawy sprawdzianów. Nie będzie więc można ustalić terminu poprawy kartkówki innego niż w tych godzinach na tych zajęciach. Dotychczasowe procedury poprawiania ocen zostają zachowane.

  Czesław Oleszczyszyn

   

  certyfikaty OSE

  by Czesław Oleszczyszyn -

  O projekcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
  Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (zwana dalej „OSE”) jest projektem konstytuowanym na mocy
  ustawy z dnia 27 października 2017r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (zwanej dalej „Ustawą”).
  Zgodnie z Ustawą, OSE jest publiczną siecią telekomunikacyjną, dzięki której szkoły otrzymają
  nieodpłatny dostęp do szybkiego internetu wraz z usługami bezpieczeństwa sieciowego
  i teleinformatycznego oraz usługami ułatwiającymi dostęp do technologii cyfrowych.
  Operatorem OSE jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy
  (zwany dalej „NASK”), nadzorowany przez Ministra Cyfryzacji.

  Sieć dla ucznia korytarz przy sali 91:

  SSID: u-internet

  hasło: gryfino3

  instrukcja

  certyfikat mobilny-do pobrania

  Regulamin pracowni komputerowej

  by Czesław Oleszczyszyn -

  Regulamin pracowni komputerowej


  1) W pracowni przebywamy tylko pod opieką nauczyciela lub innej uprawnionej osoby dorosłej.

  Zawsze na początku sprawdzamy stanowisko komputerowe:

  1.stan biurka, krzesła,monitora, klawiatury i myszki;

  2.stan systemu operacyjnego komputera (okno logowania);

  Wszelkie niesprawności zgłaszamy natychmiast nauczycielowi.


  2) Ze sprzętu komputerowego korzystamy zgodnie z jego przeznaczeniem. Sieć komputerowa służy do edukacji, otwieranie stron nie edukacyjnych tylko za wyraźną zgodą nauczyciela. Na polecenia nauczyciela natychmiast uczeń zamyka wskazane strony www lub program.

   

  3) Nie zmieniamy bez pozwolenia połączeń kablowych np. USB, eternet.


  4) Uczymy się pracować bezpiecznie w sieci, pracujemy na własnych kontach, nie zdradzamy innym swoich haseł. Hasła i loginy zabezpieczamy i pamiętamy.


  5) Podczas pracy na lekcji nie przeszkadzamy innym użytkownikom. Nie spóźniamy się, bo dezorganizuje to pracę.

  6) Pamiętając o prawie autorskim, nie przypisujemy sobie plików wcześniej utworzonych przez innych użytkowników. To jest łamanie prawa nie tylko autorskiego ale też oszustwo.

  7) W pracowni nie jemy i nie pijemy. Od tego są przerwy. Nigdy nie piszemy po ławce, krześle i elementach komputera.

  8) Dbamy o porządek w pracowni. Przestrzegamy ciszy, nie przeszkadzamy w realizacji celów lekcji. Telefon tylko za zgodą nauczyciela.

  9) O usterkach lub zaistniałych problemach informujemy natychmiast nauczyciela. Po zakończeniu zajęć wylogowujemy komputer i przed opuszczeniem sali porządkujemy swoje stanowisko (krzesło, klawiatura itp.).

  10) Dyżurni sprawdzają przed wyjściem z sali cała salę komputerową.

  11) Za wszelkie szkody wynikające z nieprzestrzegania regulaminu pracowni odpowiedzialny jest uczeń pracujący przy danym stanowisku.

  Poprawy - Czesław Oleszczyszyn

  by Czesław Oleszczyszyn -

  Zgłaszanie chęci poprawy słabej oceny (tylko klasy Czesława Oleszczyszyna):

   

  Wypełniając formularz pamiętaj o wysłaniu potwierdzenia do siebie!

  Po zgłoszeniu zaczynasz działać. Przy kartkówce podaj czas podejścia - otrzymasz hasło do tej kartkówki na e-maila.

   

  zgłoszenie

   

  Pracę można od razy wykonać a po jej przesłaniu w zadaniu zgłosić, że jest gotowa do ocenienia:

  do oceny

   Po zgłoszeniu w ciągu kilku dni (oceny są wpisywane 2 razy w tygodniu) zobaczysz w dzienniku ocenę. 

   

  Testowy formularz niebieski.

  Ważny od 2022/2023

  POCZTA samodzielne resetowanie hasła

  by Czesław Oleszczyszyn -

  Opcja samodzielnego resetowania hasła dla wszystkich użytkowników usługi Office365 w naszej szkole.

  Teraz zapomniane hasło na pocztę sam odzyskasz jeśli tylko wprowadzisz informacje jakim kanałem masz otrzymać pomoc:

  rescue

  Jeśli nie masz własnego e-maila wpisz adres poczty rodzica. Poproś o kod weryfikacyjny który będzie tam wysłany.

  Jeśli wprowadzisz numer telefonu to zadzwoni miła pani z numeru kierunkowego 1+ albo otrzymasz SMS z Microsoft.

   

  Gdy zapomnisz hasła to na stronie logowania idziesz ścieżką: Nie pamiętam hasła...

  nie 

  captcha 

  Po wpisaniu małymi literami kodu z obrazka możesz skorzystać z kół ratunkowych:

   

  co

  Otrzymasz kod weryfikacyjny, wystarczy go wpisać i... zadziała!

  kod

   


  Available courses

  informatyka 5

  klasy 5 - zajęcia informatyki w trybie stacjonarnym i zdalnym
  Course

  Technika VI

  Tworzymy rzeczy i zjawiska, których nie ma w przyrodzie.
  Course

  muzuka 5 ek

  Muzyka klasa 5 jc
  Course

  plastyka 7 ES

  wzorcowy-zmień nazwę na swój przedmiot
  Course

  plastyka 6 ES kopiuj 1

  wzorcowy-zmień nazwę na swój przedmiot
  Course

  plastyka 5 ES kopiuj 1

  wzorcowy-zmień nazwę na swój przedmiot
  Course

  plastyka 4 ES kopiuj 1

  wzorcowy-zmień nazwę na swój przedmiot
  Course

  j. angielski kl.7 AK

  wzorcowy-zmień nazwę na swój przedmiot
  Course

  j. angielski kl.6 AK

  wzorcowy-zmień nazwę na swój przedmiot
  Course

  j. angielski kl.5 AK

  wzorcowy-zmień nazwę na swój przedmiot
  Course

  j. angielski kl.4 AK

  wzorcowy-zmień nazwę na swój przedmiot
  Course

  5 b,c

  wzorcowy-zmień nazwę na swój przedmiot
  Course

  7 b,c

  wzorcowy-zmień nazwę na swój przedmiot
  Course

  8 d,f

  wzorcowy-zmień nazwę na swój przedmiot
  Course

  Wf 4a/4b dz

  wzorcowy-zmień nazwę na swój przedmiot
  Course

  Wf 4d/4e dz

  wzorcowy-zmień nazwę na swój przedmiot
  Course

  5de ch

  wzorcowy-zmień nazwę na swój przedmiot
  Course

  7b IND

  wzorcowy-zmień nazwę na swój przedmiot
  Course

  4de ch

  wzorcowy-zmień nazwę na swój przedmiot
  Course

  7bc ch

  wzorcowy-zmień nazwę na swój przedmiot
  Course

  8df ch

  wzorcowy-zmień nazwę na swój przedmiot
  Course

  8e7fch

  wzorcowy-zmień nazwę na swój przedmiot
  Course

  8 E, 7F - Dz

  wzorcowy-zmień nazwę na swój przedmiot
  Course

  7 E,D - Ch

  wzorcowy-zmień nazwę na swój przedmiot
  Course

  5 B,C - Ch

  wzorcowy-zmień nazwę na swój przedmiot
  Course

  4 A,B - Ch

  wzorcowy-zmień nazwę na swój przedmiot
  Course

  8 A,C - Ch

  wzorcowy-zmień nazwę na swój przedmiot
  Course

  Muzyka klasa 7b ( lekcja zastępcza za p. J. Cichała)

  Muzyka klasa 7b ( lekcja zastępcza za p. J. Cichała)
  Course

  elektronika 9 CO

  Podstawy elektroniki dla klasy 9
  Course

  wzorcowy3

  wzorcowy-zmień nazwę na swój przedmiot
  Course

  BigBlueButton-testowy

  Test systemu zajęć w formie konferencji i tworzenia zasobów video.
  Course