• nzdalne

Aktualności "ZDALNI"

Poprawy, informatyka

by Czesław Oleszczyszyn -

LINKI do formularzy popraw są widoczne w menu strony po zalogowaniu.

poprawy

Zgłaszanie poprawy oceny to czerwony:możesz też Kliknąć tutaj!
Wypełniając formularz pamiętaj o wysłaniu potwierdzenia do siebie!

Pracę po zgłoszeniu można od razy wykonać, a po jej przesłaniu w zadaniu na stronie zdalni, zgłosić,
że jest gotowa do ocenienia wypełniając zielony formularz: możesz też Kliknij tutaj!

Po zgłoszeniu w ciągu kilku dni zobaczysz w dzienniku ocenę z adnotacją "poprawa".

Zajęcia dodatkowe z informatyki - C. Oleszczyszyn

by Czesław Oleszczyszyn -

Od pierwszego dnia września wracają zajęcia dodatkowe  z informatyki.

Odbywać się one będą w środy. Spotykamy się w sali 92 od godziny 14.20 do 15.20.

Na zajęciach będzie można otrzymać wsparcie w zakresie realizacji materiału  z przedmiotu jak i w obszarze obsługi szkolnych systemów informatycznych.
W ramach tych zajęć będą wykonywane także poprawy sprawdzianów. Nie będzie więc można ustalić terminu poprawy kartkówki innego niż w tych godzinach na tych zajęciach.

Czesław Oleszczyszyn

 

Sieć WI-FI - certyfikaty OSE

by Czesław Oleszczyszyn -

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (zwana dalej „OSE”) jest projektem konstytuowanym na mocy
ustawy z dnia 27 października 2017r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (zwanej dalej „Ustawą”).
Zgodnie z Ustawą, OSE jest publiczną siecią telekomunikacyjną, dzięki której szkoły otrzymają
nieodpłatny dostęp do szybkiego internetu wraz z usługami bezpieczeństwa sieciowego
i teleinformatycznego oraz usługami ułatwiającymi dostęp do technologii cyfrowych.


Operatorem OSE jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy
(zwany dalej „NASK”), nadzorowany przez Ministra Cyfryzacji.

Sieć WI-FI dla ucznia, korytarz przy sali 91/97:

SSID: u-internet

hasło: gryfino3

Bezpieczny dostęp wymaga instalacji certyfikatu w urządzeniu podłączanym do sieci.

instrukcja instalacji

certyfikat mobilny - do pobrania

Regulamin pracowni komputerowej

by Czesław Oleszczyszyn -

 

Regulamin pracowni komputerowej 

 1. W pracowni przebywamy tylko pod opieką nauczyciela lub innej uprawnionej osoby dorosłej.
  Zawsze na początku sprawdzamy stanowisko komputerowe:
   

 • stan biurka, krzesła,monitora, klawiatury – stan klawiszy i myszki, 

 • stan systemu operacyjnego komputera (okno logowania), 

 • wszelkie niesprawności zgłaszamy natychmiast nauczycielowi.  

 1. Ze sprzętu komputerowego korzystamy zgodnie z jego przeznaczeniem.
  Sieć komputerowa służy do edukacji, otwieranie stron nie edukacyjnych tylko za wyraźną zgodą nauczyciela.
  Na polecenia nauczyciela natychmiast uczeń zamyka wskazane strony www lub program.
   
   

 1. Nie zmieniamy bez pozwolenia połączeń kablowych np. USB, sieciowe. 

 1. Uczymy się pracować bezpiecznie w sieci, pracujemy na własnych kontach, nie zdradzamy innym swoich haseł.
  Hasła i loginy zabezpieczamy i pamiętamy. 

 1. Podczas pracy na lekcji nie przeszkadzamy innym użytkownikom.
  W pracowni nie jemy i nie pijemy. Od tego są przerwy.
  Nigdy nie piszemy po ławce, krześle i elementach komputera.
  Nie wyłamujemy klawiszy z klawiatury.
   

 1. Nie spóźniamy się, bo dezorganizuje to pracę. 

 1. Pamiętając o prawie autorskim, nie przypisujemy sobie plików wcześniej utworzonych przez innych użytkowników.
  To jest łamanie prawa nie tylko
  autorskiego, ale też oszustwo.
   

 1. Dbamy o porządek w pracowni.
  Przestrzegamy ciszy, nie przeszkadzamy w realizacji celów lekcji. 

 1. Telefon tylko za zgodą nauczyciela (ale warto mieć go na lekcji). 

 1. Po zakończeniu zajęć wylogow komputer i przed opuszczeniem sali porządkujemy swoje stanowisko
  (
  odkładamy zestawy robotów, krzesło, mysz, klawiatura itp.).
   

 1. Dyżurni sprawdzają przed wyjściem z sali cała salę komputerową.
  Przekazują pozostawione rzeczy właścicielom.
   

 1. Za wszelkie szkody wynikające z nieprzestrzegania regulaminu pracowni odpowiedzialny jest uczeń
  pracujący przy danym stanowisku
  a w praktyce opiekun prawny.
   

POCZTA samodzielne resetowanie hasła

by Czesław Oleszczyszyn -

Opcja samodzielnego resetowania hasła dla wszystkich użytkowników usługi Office365 w naszej szkole.

Teraz zapomniane hasło na pocztę sam odzyskasz jeśli tylko wprowadzisz informacje jakim kanałem masz otrzymać pomoc:

rescue

Jeśli nie masz własnego e-maila wpisz adres poczty rodzica. Poproś o kod weryfikacyjny który będzie tam wysłany.

Jeśli wprowadzisz numer telefonu to zadzwoni miła pani z numeru kierunkowego 1+ albo otrzymasz SMS z Microsoft.

 

Gdy zapomnisz hasła to na stronie logowania idziesz ścieżką: Nie pamiętam hasła...

nie 

captcha 

Po wpisaniu małymi literami kodu z obrazka możesz skorzystać z kół ratunkowych:

 

co

Otrzymasz kod weryfikacyjny, wystarczy go wpisać i... zadziała!

kod

 


Available courses

fizyka-8

Robi się coraz ciekawiej...
Course

Technika VI

Tworzymy rzeczy i zjawiska, których nie ma w przyrodzie.
Course

muzuka 5 ek

Muzyka klasa 5 jc
Course

wzorcowy3

wzorcowy-zmień nazwę na swój przedmiot
Course