Aktualności "ZDALNI"

Regulamin pracowni komputerowej

Regulamin pracowni komputerowej

by Czesław Oleszczyszyn -
Number of replies: 0

 

Regulamin pracowni komputerowej 

 1. W pracowni przebywamy tylko pod opieką nauczyciela lub innej uprawnionej osoby dorosłej.
  Zawsze na początku sprawdzamy stanowisko komputerowe:
   

 • stan biurka, krzesła,monitora, klawiatury – stan klawiszy i myszki, 

 • stan systemu operacyjnego komputera (okno logowania), 

 • wszelkie niesprawności zgłaszamy natychmiast nauczycielowi.  

 1. Ze sprzętu komputerowego korzystamy zgodnie z jego przeznaczeniem.
  Sieć komputerowa służy do edukacji, otwieranie stron nie edukacyjnych tylko za wyraźną zgodą nauczyciela.
  Na polecenia nauczyciela natychmiast uczeń zamyka wskazane strony www lub program.
   
   

 1. Nie zmieniamy bez pozwolenia połączeń kablowych np. USB, sieciowe. 

 1. Uczymy się pracować bezpiecznie w sieci, pracujemy na własnych kontach, nie zdradzamy innym swoich haseł.
  Hasła i loginy zabezpieczamy i pamiętamy. 

 1. Podczas pracy na lekcji nie przeszkadzamy innym użytkownikom.
  W pracowni nie jemy i nie pijemy. Od tego są przerwy.
  Nigdy nie piszemy po ławce, krześle i elementach komputera.
  Nie wyłamujemy klawiszy z klawiatury.
   

 1. Nie spóźniamy się, bo dezorganizuje to pracę. 

 1. Pamiętając o prawie autorskim, nie przypisujemy sobie plików wcześniej utworzonych przez innych użytkowników.
  To jest łamanie prawa nie tylko
  autorskiego, ale też oszustwo.
   

 1. Dbamy o porządek w pracowni.
  Przestrzegamy ciszy, nie przeszkadzamy w realizacji celów lekcji. 

 1. Telefon tylko za zgodą nauczyciela (ale warto mieć go na lekcji). 

 1. Po zakończeniu zajęć wylogow komputer i przed opuszczeniem sali porządkujemy swoje stanowisko
  (
  odkładamy zestawy robotów, krzesło, mysz, klawiatura itp.).
   

 1. Dyżurni sprawdzają przed wyjściem z sali cała salę komputerową.
  Przekazują pozostawione rzeczy właścicielom.
   

 1. Za wszelkie szkody wynikające z nieprzestrzegania regulaminu pracowni odpowiedzialny jest uczeń
  pracujący przy danym stanowisku
  a w praktyce opiekun prawny.