Aktualności "ZDALNI"

Sieć WI-FI - certyfikaty OSE

Sieć WI-FI - certyfikaty OSE

by Czesław Oleszczyszyn -
Number of replies: 0

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (zwana dalej „OSE”) jest projektem konstytuowanym na mocy
ustawy z dnia 27 października 2017r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (zwanej dalej „Ustawą”).
Zgodnie z Ustawą, OSE jest publiczną siecią telekomunikacyjną, dzięki której szkoły otrzymają
nieodpłatny dostęp do szybkiego internetu wraz z usługami bezpieczeństwa sieciowego
i teleinformatycznego oraz usługami ułatwiającymi dostęp do technologii cyfrowych.


Operatorem OSE jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy
(zwany dalej „NASK”), nadzorowany przez Ministra Cyfryzacji.

Sieć WI-FI dla ucznia, korytarz przy sali 91/97:

SSID: u-internet

hasło: gryfino3

Bezpieczny dostęp wymaga instalacji certyfikatu w urządzeniu podłączanym do sieci.

instrukcja instalacji

certyfikat mobilny - do pobrania