Aktualności "ZDALNI"

certyfikaty OSE

certyfikaty OSE

by Czesław Oleszczyszyn -
Number of replies: 0

O projekcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (zwana dalej „OSE”) jest projektem konstytuowanym na mocy
ustawy z dnia 27 października 2017r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (zwanej dalej „Ustawą”).
Zgodnie z Ustawą, OSE jest publiczną siecią telekomunikacyjną, dzięki której szkoły otrzymają
nieodpłatny dostęp do szybkiego internetu wraz z usługami bezpieczeństwa sieciowego
i teleinformatycznego oraz usługami ułatwiającymi dostęp do technologii cyfrowych.
Operatorem OSE jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy
(zwany dalej „NASK”), nadzorowany przez Ministra Cyfryzacji.

Sieć dla ucznia korytarz przy sali 91:

SSID: u-internet

hasło: gryfino3

instrukcja

certyfikat mobilny-do pobrania