Aktualności "ZDALNI"

Wracają zajęcia dodatkowe z informatyki - C. Oleszczyszyn

Wracają zajęcia dodatkowe z informatyki - C. Oleszczyszyn

by Czesław Oleszczyszyn -
Number of replies: 0

Od pierwszego dnia wiosny wracają zajęcia dodatkowe  z informatyki.

Odbywać się one będą w poniedziałki (z wyjątkiem dni kiedy zbiera się Rada Pedagogiczna SP3 - najbliższy termin rady to 28 marca). Spotykamy się w sali 92 od godziny 14.40 do 15.30.

Na zajęciach będzie można otrzymać wsparcie w zakresie realizacji materiału  z przedmiotu jak i w obszarze obsługi szkolnych systemów informatycznych.
W ramach tych zajęć będą od 21 marca poprawy sprawdzianów. Nie będzie więc można ustalić terminu poprawy kartkówki innego niż w tych godzinach na tych zajęciach. Dotychczasowe procedury poprawiania ocen zostają zachowane.

Czesław Oleszczyszyn