Zajęcia dodatkowe z informatyki - C. Oleszczyszyn

Zajęcia dodatkowe z informatyki - C. Oleszczyszyn

by Czesław Oleszczyszyn -
Number of replies: 0

Od pierwszego dnia września wracają zajęcia dodatkowe  z informatyki.

Odbywać się one będą w środy. Spotykamy się w sali 92 od godziny 14.20 do 15.20.

Na zajęciach będzie można otrzymać wsparcie w zakresie realizacji materiału  z przedmiotu jak i w obszarze obsługi szkolnych systemów informatycznych.
W ramach tych zajęć będą wykonywane także poprawy sprawdzianów. Nie będzie więc można ustalić terminu poprawy kartkówki innego niż w tych godzinach na tych zajęciach.

Czesław Oleszczyszyn